cart.general.title

Chúng tôi quy tắc quản gửi bài trên Faroson's công khai phải đối mặt với các trang web xã hội truyền thông và các trang, bao gồm cả Facebook.

BẰNG CÁCH ĐĂNG TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI FAROSON, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. Faroson đã mở công khai đối mặt với các trang trên các trang web xã hội truyền thông để xem nội dung và/hoặc video và gửi bài bình luận về FAROSON. Các trang web phương tiện truyền thông xã hội bao gồm nhưng không giới hạn đối với các blog, bảng tin, mạng, đa phương tiện và các trang web phương tiện truyền thông tin tức hoặc người dùng khác tạo ra nội dung trang web ("xã hội phương tiện truyền thông các trang web"). Truy cập, xem hoặc gửi bài bất kỳ nội dung nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến FAROSON trên bất kỳ trang web phương tiện truyền thông xã hội trên internet, bạn chấp nhận, mà không có giới hạn hoặc trình độ chuyên môn, các điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chính sách này, bạn không thể xem hoặc gửi bất kỳ nội dung bất kỳ trang web phương tiện truyền thông xã hội trên internet. Của bạn sử dụng các trang web phương tiện truyền thông xã hội aFarosoneptance của chính sách này và có tác dụng tương tự như là nếu bạn thực sự cơ thể đã ký kết một thỏa thuận.

Nếu bạn là một nhân viên FAROSON, bạn phải tuân thủ các bài FAROSON phương tiện truyền thông và mạng chính sách xã hội trên các trang web mạng nội bộ FAROSON.

Bạn phải ít nhất 18 tuổi để đăng nội dung bất kỳ trên bất kỳ trang web phương tiện truyền thông xã hội.

Bạn không được phép đăng bất kỳ nội dung nào là thông tin cá nhân bao gồm cả hình ảnh trên bất kỳ trang web phương tiện truyền thông xã hội. Bạn cũng đều bị cấm sử dụng các trang web phương tiện truyền thông xã hội để cung cấp lời khuyên hay bình luận hoặc sử dụng các trang web phương tiện truyền thông xã hội để thực hiện, đề nghị hoặc tăng giới thiệu sản phẩm gì sản xuất bởi Faroson.

Là một nội dung đăng tải của khách cho bất kỳ trang web truyền thông xã hội trên internet, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: vi phạm bất kỳ, pháp luật và các quy định nhà nước, liên bang và quốc tế tại địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền và sở hữu trí tuệ liên quan đến bất kỳ nội dung mà bạn gửi hoặc nhận thông qua chính sách này; truyền tải bất kỳ tài liệu (bằng cách tải lên, đăng, email hay cách khác) đó là trái pháp luật, gây rối, đe dọa, xúc phạm, lăng mạ, quấy rối, lúng túng, quanh co, nói xấu, khiêu dâm, bôi nhọ, hoặc là một xâm phạm đời tư của người khác, là hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu như chỉ được xác định tuỳ FAROSON của; mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào hoặc tuyên truyền giả dối hoặc xuyên tạc tư cách của một người hoặc tổ chức; truyền tải bất kỳ tài liệu (bằng cách tải lên, đăng, email hay cách khác) mà bạn không có quyền thực hiện hành theo pháp luật bất kỳ hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; truyền tải bất kỳ tài liệu (bằng cách tải lên, đăng, email hay cách khác) nào vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào; truyền (bằng cách tải lên, đăng, email hay cách khác) bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép (bao gồm cả quảng cáo các dịch vụ phi FAROSON hoặc sản phẩm), tài liệu quảng cáo, "junk mail", "thư rác", "thư dây chuyền", "kế hoạch kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác; truyền tải bất kỳ tài liệu (bằng cách tải lên, đăng, email hay cách khác) có chứa virus phần mềm, sâu, mã vô hiệu hóa, hoặc bất kỳ mã máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hủy hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông; quấy rối người khác; hoặc thu thập hoặc lưu trữ, hoặc cố gắng thu thập hoặc lưu trữ, dữ liệu cá nhân về các bên thứ ba mà bạn không biết hoặc đồng ý của họ; hoặc để chia sẻ thông tin giá cả bí mật của bất kỳ bên nào.

FAROSON có quyền theo dõi, cấm, hạn chế, ngăn chặn, đình chỉ, chấm dứt, xóa, hoặc ngừng truy cập của bạn cho bất kỳ trang web truyền thông xã hội, bất cứ lúc nào, mà không cần báo và vì lý do bất kỳ và tuỳ ý. FAROSON có thể loại bỏ, xóa, chặn, lọc hoặc hạn chế bởi bất kỳ phương tiện khác bât cứ thành phần tuỳ FAROSON của. Bạn hiểu và đồng ý rằng FAROSON có thể tiết lộ thông tin liên lạc và các hoạt động của bạn với FAROSON để đáp ứng với yêu cầu hợp pháp của cơ quan chính phủ, bao gồm các yêu cầu luật Patriot, đơn đặt hàng tư pháp, bảo đảm hoặc trát lệnh, hoặc để bảo vệ các quyền FAROSON. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp FAROSON tập bất kỳ quyền nào dưới đây vì lý do nào, FAROSON sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn.

Bằng cách đăng bất kỳ nội dung trên bất kỳ trang web truyền thông xã hội, bạn cấp cho FAROSON quyền không thể thu hồi để tái sản xuất, phân phối, xuất bản, hiển thị nội dung đó và quyền để tạo ra tác phẩm phái sinh từ nội dung của bạn, chỉnh sửa hoặc sửa đổi nội dung đó và sử dụng nội dung đó cho bất kỳ FAROSON mục đích.

Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ FAROSON và những chi nhánh của công ty và cán bộ tương ứng, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người kế nhiệm và gán vô hại từ và chống lại, và có trách nhiệm bồi hoàn cho họ kịp thời cho, bất kỳ và tất cả các thiệt hại, khiếu nại, các khu định cư, chi phí và trách nhiệm pháp lý của bất kỳ tính chất nào (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) mà ai trong số họ có thể trở thành đối tượng phát sinh từ, dựa trên, như một kết quả hoặc trong bất kỳ cách nào kết nối với, đăng của bạn của bất kỳ nội dung một phương tiện trang web xã hội, bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm hoặc bất kỳ vi phạm chính sách này.

BẠN TUYỆT ĐỐI THỪA NHẬN RẰNG BẠN chịu mọi trách nhiệm LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH, bảo mật và MẬT rủi ro liên GỬI BẤT KỲ NỘI DUNG qua internet. Bởi bản chất của nó, một trang web và Internet có thể không được hoàn toàn bảo vệ chống lại những nỗ lực xâm nhập cố ý hoặc độc hại. FAROSON không kiểm soát NHỮNG CÔNG TY THỨ BA VÀ Internet qua đó bạn có thể chọn để gửi thông tin cá nhân hoặc sức khỏe bí mật hoặc nội dung khác và do đó, FAROSON KHÔNG BẢO ĐẢM NÀO bảo vệ chống lại bất kỳ chặn đó hoặc thỏa hiệp với các thông tin của bạn. khi đăng bất kỳ nội dung trên một trang web internet, bạn nên suy nghĩ cẩn thận về sự riêng tư của riêng bạn trong việc tiết lộ thông tin chi tiết hoặc tin về bản thân và gia đình của bạn. Hơn nữa, FAROSON không chuyển nhượng SẢN PHẨM, DỊCH VỤ,

Bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp liên quan đến thông báo của bạn của bất kỳ nội dung trên một trang web truyền thông xã hội trên internet được hiểu theo pháp luật của Nhà nước Ohio mà không quan tâm đến xung đột của các quy định pháp luật và các bạn đồng ý bị ràng buộc và phải chịu sự thẩm quyền độc quyền của các tòa án địa phương, tiểu bang hoặc liên bang nằm ở Cuyahoga County, Ohio. 

Bạn không thể cung cấp bất kỳ nội dung nào của mỗi Trang Truyền thông xã hội có chứa bất kỳ xác nhận sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung có thể được hiểu như chính trị vận động hành lang, mời mọc hoặc đóng góp hoặc sử dụng các phương tiện trang web xã hội để liên kết đến bất kỳ trang web hoặc ứng cử viên hoặc đảng phái hoặc sử dụng các Social Media Site để thảo luận về các chiến dịch chính trị, vấn đề hoặc đã dành một vị trí trên bất kỳ luật hoặc pháp luật.

CHÍNH SÁCH NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG THÔNG BÁO VÀ mỗi khi người dùng truy cập một trang web xã hội MẠNG, CHÍNH SÁCH MỚI SẼ ĐIỀU CHỈNH, SỬ DỤNG, CÓ HIỆU LỰC khi đăng. Để tiếp tục tuân thủ, FAROSON gợi ý bạn nên xem lại chính sách, cũng như các chính sách trang web khác, đều đặn. Bằng cách tiếp tục gửi bất kỳ nội dung sau thuật ngữ mới như được đăng tải, bạn chấp nhận và đồng ý với bất kỳ và tất cả các sửa đổi như vậy để bảo hiểm này.

Results (Vietnamese) 3:

Được đăng trên trang web của bất kỳ xã hội bất cứ nội dung, ông trao quyền FARSON không thể sao chép, sao chép, phân phát, Publishing, hiển thị những nội dung, và tạo tác phẩm phái sinh từ nội dung của bạn có quyền sửa đổi nội dung như vậy, sửa đổi hoặc sử dụng bất Cứ Fracon, và mục đích của nội dung đó.

Anh nên bảo vệ, bồi thường và tịch thu như lỏng và các chi nhánh của Công ty và mỗi cán bộ nhân viên Ban quản trị nhà thầu,,,,, là người kế vị và được miễn và đại lý phân phối miễn người, và ngay lập tức họ sẽ thanh toán bất kỳ và tất cả các mất mát, bồi thường, chi phí và thiệt hại, điểm định cư:Bất kỳ tính trách nhiệm (bao gồm cả lý chi phí luật sư), trong đó có bất cứ một phương có thể sẽ vì dựa trên hoặc bằng bất kỳ cách nào với ông tuyên bố bất cứ nội dung trang web truyền thông đến xã hội và gây ra sắc thái, bất cứ bên thứ 3 nào vi phạm hoặc vi phạm TChính sách của ông ta.

Bạn nói rất rõ ràng thừa nhận, ông chịu tất cả liên quan trên mạng gửi bất cứ nội dung đã sẵn có, tình dục an toàn bí mật riêng tư và nguy cơ chịu trách nhiệm.Vì bản chất của nó, website và Internet không thể được hoàn toàn bảo vệ để ngăn ngừa việc cố ý hoặc độc hại xâm nhập thử.FAROSON không kiểm soát được trang web của bên thứ 3 và bạn có thể lựa chọn cá nhân hoặc gửi thông tin mật cho sức khỏe hay những nội dung Internet, vì thế, FARSOON không đảm bảo cho bạn thông tin tiến hành bất cứ chặn hay thỏa hiệp.Khi anh lên mạng internet nội dung thông báo khi nào, anh nên suy nghĩ về sự riêng tư của mình, để cho anh và gia đình anh. Thông tin chi tiết hay riêng tư.Bên cạnh đó, FARSOON trong truyền thông xã hội không được hiển thị trên trang web của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, hoặc xem nội dung.

Anh đồng ý gì về anh trên mạng xã hội đăng trên trang web của bất cứ nội dung tuyên bố hay tranh cạnh, đều phải dựa trên luật pháp của tiểu bang Ohio để giải thích, và không xem xét các điều khoản luật của xung đột, anh đồng ý chịu hạn chế độc quyền, và sẽ bị trừng phạt.Quận Cuyahoga, Ohio, nơi nằm ở Ohio, tiểu bang hay phán quyết của Tòa án Liên bang.

Bạn không chứa bất cứ sản phẩm phục vụ cho hay số lượng hay bất cứ thứ gì có thể được giải thích vận động hành lang cho chính trị, được mời hoặc nội dung của truyền thông xã hội đóng góp của trang web cung cấp bất cứ nội dung, hoặc sử dụng truyền thông xã hội liên quan đến bất cứ website hoặc trang web, ứng cử viên Đảng Xã hội, chính trị hoặc hay sử dụng.Thảo luận về vấn đề các trang web truyền thông hoạt động chính trị, hay ở bất kỳ vị trí trên pháp lý hay pháp luật.

Bất cứ lúc nào. Chính sách này được cập nhật và không có thông báo mới. Mỗi khi người dùng truy cập website xã hội, chính sách mới sẽ quản lý và sử dụng hiệu quả và phát hành khi đó.Để giữ người phục tùng, FARSOON khuyên bạn nên thường xuyên bị kiểm duyệt chính sách chính sách và trang web khác.Trong điều kiện mới. Sau khi phát hành, tiếp tục phát hành bất cứ nội dung, ông chấp nhận và đồng ý cho nên bất kỳ và tất cả các thay đổi chính sách.