cart.general.title

Faroson chuyên sản xuất các chất bổ sung chế độ ăn uống, sản phẩm chăm sóc da & OTC thuốc ở Hoa Kỳ.


Faroson là một nhà sản xuất hợp đồng đã cung cấp mới và các khách hàng hiện tại với các sản phẩm chất lượng cao nhất trong dinh dưỡng và sức khỏe sản xuất kể từ năm 1950. Từ phát triển sản phẩm hợp đồng sản xuất để phát hành và vận chuyển, tuân thủ các NSF tuân thủ GMP trong một cơ sở đăng ký FDA đã là chúng tôi công thức cho tính toàn vẹn và sản phẩm thực hiện trong hơn 60 năm. 


Là một nhà sản xuất và sản phẩm nghiên cứu ở Hoa Kỳ, rất nhiều đã thay đổi trong những năm qua, nhưng một trong những điều đã ở lại cùng. Chúng tôi đang ở đây cho bạn. Chúng tôi rất cam kết để là nguồn hỗ trợ của bạn cho các sản phẩm và kiến thức để giúp bạn trên hành trình của bạn hướng tới hạnh phúc sức khỏe.